25 podstawowych poleceń Linuksa, o których powinieneś pamiętać - szczęśliwy Android

Wiersze poleceń to naprawdę potężne narzędzia. Po spędzeniu prawie 10 lat na wspieraniu zdalnych użytkowników i firm, uczymy się doceniać wydajność i wszechstronność tego typu rzeczy. Nie na próżno uratowali mi dzień więcej niż raz. Zarówno w systemie Windows, jeśli używamy MS-DOS, jak w Linuksie, możemy wykonywać zaawansowane akcje znacznie szybciej, jeśli robimy to za pomocą poleceń . I to jest coś, co jest doceniane na dłuższą metę i bardzo.

25 podstawowych poleceń, aby dowiedzieć się, jak korzystać z terminala Linux

W dzisiejszym poście omówimy 25 najbardziej podstawowych i przydatnych poleceń dla systemu Linux . Mała kompilacja, która może być świetna, jeśli po raz pierwszy chcemy nauczyć się obsługi terminala Linux. Albo żeby odświeżyć naszą pamięć i przypomnieć sobie pewne rozkazy, o których nieco zapomnieliśmy. W każdym razie dobra lista, która nigdy nie boli, gdy masz ją pod ręką lub w zakładce „ulubione” na chwilę. Chodźmy tam!

1 # ls

Polecenie „ls” wyświetla listę wszystkich plików i folderów w określonym katalogu.

ls

Jeśli dodamy również polecenie „a”, pokaże się również ukryte pliki folderu, w którym się znajdujemy.

ls -a

2 # cd

Polecenie „cd” służy do zmiany katalogu w terminalu. Aby zmienić folder, w którym terminal ładuje się domyślnie, na inny:

cd / ścieżka / do / folder /

Możemy też przejść do wyższego folderu używając dwukropka „..”.

Płyta CD ..

3 # pwd

Pokazuje katalog, w którym aktualnie się znajdujemy w terminalu.

pwd

4 # mkdir

Jeśli chcemy utworzyć nowy folder, użyjemy polecenia „mkdir”.

mkdir nazwa-folderu

Możemy również zachować te same uprawnienia górnego folderu, jeśli dodamy opcję „-p”.

mkdir –p nazwa-folderu

5 # rm

Za pomocą tego polecenia możemy usunąć plik bezpośrednio z linii poleceń.

rm / ścieżka / do / pliku

Jeśli dodamy opcję „rf”, możemy również usunąć całe foldery z całą ich zawartością.

rm –rf / ścieżka / do / folderu

6 # cp

Dzięki temu poleceniu możemy wykonać kopię pliku. Musimy tylko napisać polecenie, ścieżkę źródłową i ścieżkę docelową.

cp / ścieżka / źródło / plik / ścieżka / miejsce docelowe / plik

Możemy również skopiować cały folder, jeśli dołączymy opcję „-r”.

cp –r / ścieżka / źródło / folder / / ścieżka / miejsce docelowe / folder /

7 # mv

Polecenie „mv” umożliwia wykonywanie różnych czynności w systemie Linux. Z jednej strony możemy go używać do przenoszenia plików z jednego miejsca do drugiego , ale może też służyć do zmiany nazw plików . Na przykład, aby przenieść plik z jednego folderu do drugiego:

mv / ścieżka / źródło / plik / ścieżka / miejsce docelowe / plik

Możemy zrobić to samo, aby przenieść foldery z jednej ścieżki do drugiej:

mv / ścieżka / źródło / folder / ścieżka / miejsce docelowe / plik

Jeśli chcemy zmienić nazwę pliku w systemie Linux, musimy tylko przejść w terminalu do ścieżki, w której znajduje się wspomniany plik, i napisać:

mv nazwa-pliku nazwa-nowego-pliku

To samo możemy zrobić w przypadku folderu.

mv nazwa-folderu nazwa-nowego-folderu

8 # kot

To polecenie umożliwia wyświetlenie zawartości pliku z terminala. Aby użyć polecenia „cat”, wystarczy wpisać polecenie, a po nim ścieżkę dostępu do pliku.

cat / path / to / file

9 # głowy

Head pozwala nam zobaczyć pierwsze 10 wierszy zawartości pliku. Jest używany tak samo jak "cat", wpisując polecenie, a następnie ścieżkę do pliku.

head / path / to / file

10 # ogon

Bardzo podobny do „głowy”. Tail pozwala zobaczyć ostatnie 10 wierszy zawartości pliku.

koniec / ścieżka / do / pliku

11 # ping

W Linuksie polecenie „ping” służy do sprawdzenia opóźnienia lub czasu odpowiedzi między naszą siecią a zdalnym serwerem w innej sieci LAN lub w Internecie. Dość powszechnym poleceniem jest sprawdzenie, czy mamy połączenie z Internetem.

ping website.com

Możemy również pingować adres IP zamiast korzystać z domeny.

ping adres IP

Jeśli chcemy wykonać nieskończony ping, możemy to zrobić, dodając na końcu opcję „-t”.

ping website.com –t

12 # uptime

Poleceniem „uptime” możemy sprawdzić, jak długo jesteśmy online.

uptime

# 13

Polecenie uname służy do drukowania informacji o używanym przez nas systemie Linux (numer wersji, dystrybucja, data i godzina) na ekranie. Najbardziej praktycznym sposobem użycia jest użycie opcji „-a”.

Dołącz do mnie

14 # mężczyzna

To jedno z najbardziej praktycznych poleceń w Linuksie: instrukcja obsługi . Aby wiedzieć, jak działa polecenie, wystarczy wpisać „man”, a po nim żądane polecenie.

Na przykład, jeśli chcemy zapoznać się z instrukcją obsługi polecenia „mv”, napiszemy, co następuje:

man mv

15 # df

Df pozwala nam zobaczyć, ile miejsca zajęliśmy w systemie plików Linuksa.

df

Możemy również wyświetlić wynik w nieco bardziej uporządkowany sposób, dodając opcję „-h”.

df –h

16 # du

Czy chcesz wiedzieć, ile miejsca zajmuje katalog w Twoim systemie? Do tego służy polecenie „du”. Na przykład, aby dowiedzieć się, ile zajmuje Twój folder „/ home /”, uruchom następujący wiersz:

du ~ /

Aby uzyskać bardziej czytelny wynik, zaleca się użycie na końcu opcji „-hr”.

du ~ / -hr

17 # whereis

Jeśli opanujemy trochę angielskiego, z pewnością możemy sobie wyobrazić, co robi „whereis”. Zasadniczo służy do poznania dokładnej lokalizacji elementu . Na przykład, jeśli chcemy wiedzieć, gdzie znajduje się plik binarny Firefoksa w naszym systemie Linux, wykonalibyśmy następujące czynności:

gdzie jest firefox

18 # zlokalizuj

Za pomocą polecenia „zlokalizuj” możemy wyszukiwać pliki, programy lub foldery . Po prostu uruchom polecenie wraz z wyszukiwanym hasłem.

zlokalizuj wyszukiwane hasło

19 # grep

Jest to polecenie, które pozwala nam wyszukiwać określone wzorce . Nie jest to polecenie, które jest zwykle wykonywane samodzielnie, ponieważ zwykle towarzyszy mu inne polecenie.

Dobrym przykładem może być kombinacja polecenia „grep” i „cat” w celu wyszukania określonej linii tekstu w pliku.

cat plik-tekstowy.txt | grep „wyszukiwane hasło”

Ogólnie rzecz biorąc, wyszukiwanie wzorców za pomocą polecenia „grep” odbywa się według tego samego wzoru:

polecenie polecenie-operacje | grep „wyszukiwane hasło”

20 # ps

Za pomocą tej linii wykonywania możemy pokazać w terminalu Linux procesy, które są aktualnie uruchomione.

ps

Jeśli chcemy uzyskać bardziej szczegółowy raport, możemy również dodać opcję „aux”.

ps aux

21 # zabić

Jeśli program nie działa lub został zablokowany, możemy zabić proces poleceniem „kill”. Na przykład, jeśli chcemy zamknąć Firefoksa, zrobimy co następuje:

  • Najpierw uruchamiamy polecenie „pidof”, aby poznać identyfikator procesu przeglądarki Firefox. | pidof

  • Teraz tak, zabijemy proces Firefoksa poleceniem „kill”. | zabić numer identyfikacyjny procesu

  • Jeśli nadal się nie zamyka, możemy uruchomić ostatnią komendę za pomocą opcji „-9”. | kill -9 numer-identyfikatora-procesu

22 # killall

Dzięki „killall” możemy wyeliminować wszystkie instancje uruchomionego programu. Aby z niego skorzystać, wystarczy wpisać polecenie obok nazwy programu, który chcemy zamknąć.

Na przykład, aby zamknąć przeglądarkę Firefox:

killall firefox

23 # za darmo

Jeśli zaczyna brakować pamięci, możemy zobaczyć, ile pamięci RAM (i wymiany) zostało nam przy poleceniu „wolne”.

wolny

24 # chmod

Chmod to bardzo przydatne polecenie, ponieważ dzięki niemu możemy zarządzać uprawnieniami do odczytu i zapisu dowolnego folderu lub pliku.

Na przykład, aby zaktualizować uprawnienia do pliku, aby każdy mógł czytać (r), pisać (w) i wykonywać (x):

chmod + rwx / lokalizacja / z / plik-lub / folder /

25 # curl

Za pomocą tego polecenia możemy pobierać pliki z Internetu bezpośrednio z okna terminala Linux. Aby rozpocząć pobieranie, wystarczy napisać polecenie „curl”, a następnie adres URL, w którym znajduje się plik, plus symbol „>” i folder docelowy, w którym chcemy zapisać pobieranie.

curl //www.download.com/file.zip> ~ / Downloads / file.zip

Wnioski

Oto 25 podstawowych poleceń dla Linuksa, których zapamiętanie nigdy nie boli. Oprócz tego istnieje wiele innych do wykonywania wszelkiego rodzaju zadań, więc jeśli po raz pierwszy słyszysz o Linuksie, wiesz już od czego zacząć, a jeśli jesteś weteranem i chcesz podzielić się innymi interesującymi poleceniami, nie wahaj się wpaść do obszar komentarzy.

Dzięki, że zostałeś do końca i do zobaczenia w następnym poście!

Czy masz zainstalowany Telegram ? Otrzymuj najlepsze wiadomości każdego dnia na naszym kanale . Lub, jeśli wolisz, dowiedz się wszystkiego z naszej strony na Facebooku .